Category: Blog

Energia Plus

Energia Plus

Podsumowując rok funkcjonowania programu możemy z satysfakcją stwierdzić, że Polacy pokochali czystą energię. Dzięki programowi Energia Plus rynek czystej, zielonej energii w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie, a w kolejnych latach mamy szanse zostać jego liderem. Możemy już nawet z pełną świadomością mówić o panującej w Polsce modzie na odnawialne źródła energii.

Efekty programu Energia plus przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Polacy zbudowali przydomowe instalacje o mocy niemal 800 MW. Jest to 4 razy więcej niż zakładaliśmy, więcej niż we wszystkich poprzednich latach liczonych łącznie. To tyle ile produkuje cała elektrownia wodna w Żarnowcu. Łącznie, wraz z większymi, przemysłowymi instalacjami łączna moc nowo tworzonej zielonej energii to obecnie 1200 MW.

Czysta energia to nasze nowe dobro narodowe, które może przynieść wiele korzyści mieszkańcom, przedsiębiorcom i samorządom. Moda na odnawialne źródła energii stała się faktem, za kilka lat zielona energia będzie standardem w polskich domach. Pamiętajmy, że czystą energię wprowadzamy dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Wielu mieszkańców z naszego regionu również korzysta z odnawialnych źródeł energii jednak wyniki zawsze mogą być lepsze! Przypominam, że ciągle można starać się o dofinansowanie przydomowej instalacji.

Duma, honor i zaszczyt.                 Wybory 13 października to sukces Porozumienia!

Duma, honor i zaszczyt. Wybory 13 października to sukces Porozumienia!

Wprowadziliśmy do Sejmu 18 posłów i 2 senatorów. Zagłosowało na naszych kandydatów 350 tysięcy wyborców. To dowód na to, że jest duże zapotrzebowanie w naszym kraju na wolnościową, liberalną gospodarczo przestrzeń. Nasi kandydaci to bogata i różnorodna oferta dla wyborcy, dlatego między innymi Zjednoczona Prawica zdobyła większość w Sejmie. Nasi kandydaci, to nie byli ludzie z pierwszych stron gazet i bywalcy programów telewizyjnych, to nie celebryci polityczni, to uczciwi ludzie, którzy ciężka pracą i niezłomną postawą  i skutecznością działania osiągnęli sukces.

Pragniemy rozwoju i postępu, stałego, systematycznego wzrostu gospodarczego oraz poprawę funkcjonowania aparatu państwa.

Będziemy dążyć do bardzo dobrej współpracy z samorządem. Chcemy wspierać najbardziej kreatywnych i przedsiębiorczych samorządowców, będziemy ich głosem w Parlamencie.

Będziemy sztandarem przedsiębiorcy, który jest naszym najważniejszym podmiotem zainteresowania.

Aby w zgodzie kontynuować dobrą zmianę wszyscy wspólnie musimy się nawzajem szanować i uwzględniać nasze różnice. Musi się w Zjednoczonej Prawicy znaleźć miejsce dla różnych nurtów, trendów, frakcji, poglądów i potrzeb.

DOBRA ZMIANA JEST MOŻLIWA

DOBRA ZMIANA JEST MOŻLIWA

Moje propozycje dobrej zmiany:

 1. Mój stadion – 1 mln na gminę małej i średniej wielkości na rozwój infrastruktury sportowej (lekkoatletyka i gry zespołowe).
 2. Program trener XXI – środki na etat (można dzielić na cząstki) trenera sportu na zajęcia pozalekcyjne w każdej m i ś gminie (w obu przypadkach duże miasta mają własny przelicznik).
 3. Piękny Dom Kultury – 1 mln na gminę na budowę, remont i wyposażenie domu kultury.
 4. Nowa urbanistyka – nowe budynki użyteczności publicznej muszą być usytuowane tak, by optymalnie wesprzeć potencjał społeczności, koniec z przypadkowym budowaniem instytucji bez parkingów, czy duże oddalenie żłobków od przedszkoli i szkół. Czas na rejony edukacyjno-kulturalno-pomocowe.
 5. Program rozwoju turystyki i rekreacji – łącznie ścieżek rowerowych, zintegrowana baza informacji turystycznej i obiektów sportowych dostępnych bez opłat.
 6. Klub Senior+ w każdej gminie.
Poseł na „6”

Poseł na „6”

Moja kampania wyborcza nie rozpoczęła się w sierpniu 2019 roku, a w październiku 2015 roku, tuż po uzyskaniu mandatu poselskiego. Jestem świadomym i odpowiedzialnym politykiem – to  moja pierwsza kadencja w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.  Praca samorządowca pozwoliła mi na zdobycie ogromnego doświadczenia, poznania potrzeb mieszkańców mojego regionu, a przede wszystkim rozbudziła moje marzenie o nowoczesnym Podlasiu. Te wizję chcę kontynuować jako Poseł RP.

Zawsze byłem z ludźmi i wśród ludźmi. Spotykałem się ze społeczeństwem jako marszałek województwa i jako Poseł. Nie przypomniałem sobie o wyborcach teraz, przed wyborami. Pracuję i reprezentuję interesy Podlasia cały czas. Mój program, moja „szóstka” Posła na „szóstkę” to suma rozmów, spotkań, dyskusji, ale też pewnych pretensji i zażaleń moich rozmówców. Oczywistym jest, że każdemu się nie dogodzi i zawsze znajdzie się grupa społeczna, która poczuje się pominięta, niezadowolona lub jej interesy zostaną jej zdaniem „gdzieś daleko”.  Moja propozycja ma charakter bardzo regionalny, pozostaje też w ścisłej korelacji z programem Zjednoczonej Prawicy.

Od lat reprezentuję nasz region w stosunkach z naszymi wschodni sąsiadami. To nie są łatwe problemy i tematy, wymagają  systematycznego pogłębiania relacji na wielu płaszczyznach. Wiem, że otwarcie przejść granicznych  w Lipszczanach i Koterce, to tylko kwestia czasu, a co za tym idzie otwarcie ogólnopolskiego węzła przesiadkowego w Sokółce, to nie mrzonka, ani wymysł, a realna możliwość, która pozwoli Sokółce na rozwój turystyki, handlu i wyłoni nowe możliwości ekonomiczne dla tej części województwa. Nie ukrywam, ze Sokółka, to mój matecznik, miejsce mi najbliższe i zawsze będę dbał o interesy jego mieszkańców. Ostatni wniosek  na mojej liście, a związany z bardzo szybkim rozwojem Podlasia, to stworzenie ponadpartyjnej, interdyscyplinarnej inicjatywy mającej na celu budowę portu lotniczego na Podlasiu. Podlasie potrzebuje i musi mieć lotnisko. Wielu inwestorów nie przychodzi do nas ze swoim kapitałem i inicjatywą, gdyż nie mamy portu lotniczego. Wiem, ile już powiedziano na ten  temat, wiem, że referendum, w tej sprawie było nieudanym przedsięwzięciem, ale nie można się poddawać. Lotnisko na Podlasiu –  to jego rozwój, postęp, nowe inicjatywy, nowi inwestorzy, to rozwój handlu, turystyki, to rozwój gospodarczy. Ne bójmy się tej inwestycji. Zawalczmy o Podlasie wszyscy razem! Lotnisko w naszym  województwie musi być!

Nasz region potrzebuje miejsc, które przyciągną turystów, biznesmenów, nasz region potrzebuje dużego, nowoczesnego Ośrodka Rekreacji, Aqua Parku na miarę XXI wieku. Moi rozmówcy, ludzie w różnym wieku często narzekali, że owszem potrzebujemy dróg, infrastruktury, ścieżek rowerowych itd., ale brakuje w naszym regionie miejsca rozrywek sportowych. Mogliśmy wybudować piękny stadion, możemy mieć Park Rozrywki dla wszystkich!

Trudno jest w jednym programie zawrzeć wszystkie pomysły i inicjatywy, ale nie mogłem pominąć najbliższego mi grona, jakimi są druhowie OSP i chociaż zarzuca mi się, że upieram się przy wcześniejszej emeryturze, bo przecież były pomysły o dodatku dla emerytury dla strażaków OSP, to jednak pozostaje przy mojej propozycji emerytalnej. Druhowie zasługują, aby docenić i zauważyć ich wysiłki i poświęcenie. To ofiarna służba, zależy mi, aby motywować następnie pokolenia do wstępowania w szeregi OSP.

Mój program to propozycja dla Podlasian, to marzenie rozwoju tego regionu. Podlasie zasługuje na więcej. Podlasie może więcej. Podlasie musi mieć więcej!

O seniorach, wsparciu i działaniach.

O seniorach, wsparciu i działaniach.

Społeczeństwo polskie stoi przed nowymi wyzwaniami wynikającymi ze zmiany w strukturze demograficznej ludności. W jaki sposób w obliczu tej sytuacji można pomóc seniorom, aby jak najdłużej byli aktywni? O działaniach na rzecz osób starszych rozmawiamy z posłem RP Mieczysławem Baszko.


BEATA PTASZYŃSKA, PODLASKI SENIOR: Praca posła w dużej mierze opiera się na spotkaniach ze społecznością lokalną. Czy również podlascy seniorzy zwracają się do Pana ze swoimi problemami? Czego one najczęściej dotyczą?

MIECZYSŁAW BASZKO: Spotkania z seniorami bardzo lubię. To fantastyczni rozmówcy. Słuchają, zadają dużo pytań. Lubią opowiadać, analizować. Często odnoszą się do swojej młodości, tamtych czasów. Spotkania z nimi są bardzo inspirujące. Nasi seniorzy mają dużo zmartwień. Pytają o swoją przyszłość. Oczywiście najbardziej interesuje ich nasza służba zdrowia, jakie będą dalsze poczynania obozu rządzącego względem tej sprawy, oczekują większej przejrzystości w refundacji leków, zapewnienia systemowej opieki senioralnej w domach opieki. Pragną, aby ich zauważać. Akcentują fakt, że są bardzo liczna grupą społeczną. Są świadomi, że nasze społeczeństwo będzie, czy już jest starzejącym się.


Wielu seniorów znajduje się w trudnej sytuacji życiowej z powodu wykluczenia, choroby czy samotności. Jakie działania, Pana zdaniem, można podjąć już teraz, aby osobom starszym żyło się po prostu lepiej?

– Finanse zawsze będą ważne. Pieniądze są potrzebne w każdym wieku, ale problem finansowy to jedna strona medalu, druga zaś – to zwyczajnie życie dzień po dniu, borykanie się z samotnością, chorobami. Starsi ludzie bardzo często żyją naprawdę w osamotnieniu. Dzieci mieszkają w dużych miastach, za granicą, zajęci własnymi sprawami rodzinnymi, rozwojem kariery zawodowej. Często nie mają czasu i możliwości opieki nad daleko mieszkającymi rodzicami, dziadkami. A ci skazani na opiekę obcych osób, sąsiadów nie radzą sobie z ta sytuacją. Można wykorzystać rozwiązania zachodnioeuropejskie, zwiększyć i ułatwić dostęp do domów opieki, łączyć domy opieki z domami dziecka. Łatwo się mówi o takich koncepcjach. W naszym kraju to ciągle odległe zamierzenia. Potrzebna jest też przemiana kulturowa przez zwiększenie świadomości, że dziś już coraz mniej jest domów tzw. wielopokoleniowych, w których żyją pod jednym dachem dziadkowie, rodzice i wnuki.


Seniorzy potrzebują nie tylko opieki. Wielu z nich żyje aktywnie, pełnią życia. W jaki sposób, Pana zdaniem, można wykorzystać wielki potencjał, zapał i energię seniorów?

– Dokładnie tak, z drugiej strony jest cała armia energicznych Seniorów, którzy właśnie odchowali wnuki, cieszą się dobrym zdrowiem i teraz zaczynają życie po 60-tce. Organizują się w kołach seniora, związkach emerytów lub innych formach, w zależności od lokalnych możliwości. Biorą udział w kursach, szkoleniach. Ba! Nawet idą do szkół! Organizują wycieczki. Odnaleźli nowe pasje, zainteresowania, czasem nawet po raz drugi męża, żonę. Zaczynają nowe życie. Trzeba wspierać ten zapał, energię, potencjał. Proponować nowe projekty, wykorzystując również środki unijne. Seniorzy to kopalnia wiedzy, tradycji, zwyczajów. Łączą pokolenia, łagodzą obyczaje. Są bardzo potrzebni nam wszystkim!

Czy z perspektywy dotychczasowej pracy parlamentarzysty obserwuje Pan zmiany w podejściu do polityki senioralnej? Jakie nowe kierunki i inicjatywy będą realizowane w najbliższej przyszłości?

– Ależ oczywiście. Uważam, że to nie tylko zmiany, wręcz rewolucja w myśleniu. Seniorzy to ogromna grupa odbiorców, na swój sposób wymagająca. Są odbiorcami wielu usług, świadczeń. Są ważnym ogniwem. Nie można ich pomijać. Powiem więcej – od nich trzeba zaczynać wszelkie zmiany, zwłaszcza systemowe. Nie możemy pozwolić, aby poczuli się w jakikolwiek sposób pominięci, niedocenieni, niezauważeni.

Jakie cele polityki senioralnej udało się Panu osiągnąć, gdy piastował Pan funkcję marszałka województwa podlaskiego, a w jakie działania na rzecz podlaskich seniorów aktualnie się Pan angażuje?

– O seniorach pamiętałem zawsze. W 2011 r. wpierałem rozwój Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku. Dziś program rządowy SENIOR + oferuje dofinansowanie dla dziennych domów opieki i wsparcie dla klubów seniora. Dla bezpieczeństwa zdrowia i życia seniora pracuję nad projektem teleopieki, który monitorowałby parametry zdrowia seniora i w razie upadku lub innych zdarzeń informowałby bliskich i wzywał pogotowie. Wspieram również organizacje, które zrzeszają seniorów, pomagam im w pozyskiwaniu środków na ich lokalne działania.

Czy zatem można realnie poprawić poziom życia seniorów?

– ŁĄCZY NAS TO, ŻE WSZYSCY BĘDZIEMY STARZY. My, Pani i ja starzejemy się i jest to nieodwracalne. Będziemy potrzebować szybszego dostępu do lekarza geriatry, rehabilitanta i pielęgniarki. Będziemy mieli kłopot w porozumiewaniu się z młodszym pokoleniem i korzystaniu z nowych technologii, będziemy potrzebowali ochrony przed oszustami i pomocy przy wypełnianiu dokumentów urzędowych. Dlatego już dziś szukam rozwiązań tych problemów, idąc tropem wymienionych wyżej kierunków.

Dziękuję za rozmowę.

Źródło: https://podlaskisenior.com/2019/09/15/o-seniorach-wsparciu-i-dzialaniach-mowi-posel-rp-m-baszko-wywiad/