Biuro Poselskie w Grajewie

W dniu 3 lutego 2017 r. (piątek) w Grajewie odbyła się uroczystość otwarcia biura poselskiego Posła na Sejm RP Mieczysława Kazimierza Baszko. Otwarcie biura zostało poprzedzone konferencją prasową na temat m.in. powołania Ruchu Obrony Polskiej Samorządności czy też odrzuceniu przez Sejm ustawy o sołtysach i radach sołeckich.

W konferencji prasowej wzięli udział:

– Poseł na Sejm RP – Mieczysław Kazimierz Baszko,
– Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Prezes ZW PSL – Stefan Krajewski,
– Wójt Gminy Grajewo, Prezes ZP PSL – Stanisław Szleter,
– Członek Rady Naczelnej PSL, Wiceprezes ZW PSL – Wojciech Grochowski,
– Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego – Mieczysław Bagiński

W związku z planowanym wprowadzeniem ustawy o dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast powołany został Ruch Obrony Polskiej Samorządności do którego dołączają samorządowcy z różnych partii jak również bezpartyjni, którym mieszkańcy zaufali wybierając ich w wyborach. W obecnej chwili rządząca większość próbuje ograniczyć ten wybór.

Podczas konferencji została wspomniana również ustawa Polskiego Stronnictwa Ludowego o sołtysach i radach sołeckich, która proponowała m.in. 1000 zł wynagrodzenia dla sołtysów.
Podczas głosowania nad tą ustawą za jej dalszym procedowaniem głosowała większość posłów partii opozycyjnych, przeciw głosowało Prawo i Sprawiedliwość oraz niektórzy posłowie opozycji (przeciw podlascy posłowie PiS oraz poseł Adam Andruszkiewicz – Kukiz’15).
PSL zapowiedziało poprawienie ustawy, uwzględniając propozycje innych partii i ponowne wniesienie jej pod obrady.

Po konferencji prasowej, nastąpiło oficjalne otwarcie biura poselskiego poprzez przecięcie wstęgi.
Biurem Poselskim w Grajewie kieruje asystent posła Michał Zarzecki.

Biuro poselskie poświęcił ksiądz prałat Czesław Oleksy – dziekan dekanatu grajewskiego.

Następnie wzniesiono toast, mlekiem z grajewskiej spółdzielni mleczarskiej MLEKPOL.

Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie noworoczne członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego. W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy z powiatu grajewskiego i kolneńskiego.

W czasie spotkania podsumowano działania w ubiegłym roku oraz przedstawiono działania na rok 2017. W 2016 odziały powiatowe PSL w Grajewie i Kolnie wydały wspólną książkę pt. „100 lat Ruchu Ludowego w powiatach grajewskim i kolneńskim”, głównym inicjatorem książki był Honorowy Prezes ZP PSL, Prezes SM MLEKPOL, były Poseł na Sejm RP – Pan Edmund Borawski. Autorami książki są Jan Skorupski oraz Ewa Ostrowska.  W trakcie spotkania, książki zostały wręczone zasłużonym działaczom PSL.

Spotkanie było również odpowiednim momentem, do przyjęcia dwunastu nowych członków dla których zostały wręczone legitymacje. Jedną osobę odznaczono „Złotą Koniczyną”.

W spotkaniu noworocznym wziął również udział powiatowy kapelan strażaków ks. Andrzej Traczyk oraz dziekan dekanatu szczuczyńskiego ksiądz kanonik Robert Zieliński.

Zapraszamy do odwiedzania nowej strony www.pslgrajewo.pl , a także do śledzenia naszego profil na facebooku PSL Grajewo.