Miesiąc: Lipiec 2018

Ustawa dotycząca obniżenia składek ZUS – nikt nie był przeciw.

Ponad 173 tys. jednoosobowych firm wreszcie doczekało się długo oczekiwanych zmian wprawie obniżających składki na ubezpieczenia społeczne.
Ustawa została przegłosowana w Sejmie jednogłośnie.W Sejmie nie było sprzeciwu wobec ustawy wprowadzającej tzw. mały ZUS dla jednoosobowych firm.
Skorzystają z niego przedsiębiorcy, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 5250 zł.
Źródło: money.pl

 


 

 

Odsyłam Państwa do sprawozdania komisji nadzwyczajnej:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/8C46922DBE48EB0AC12582CD004F4CE8/%24File/2747.pdf

Wypoczynek dzieci z Białorusi

Szkoła Podstawowa Nr 34 im. gen. J. Bema w Białymstoku przy udziale Stowarzyszenia Pomocy Rubież zorganizowała wypoczynek wakacyjny dla dzieci z polskich rodzin w Lidzie na Białorusi. Dzieci przez dwa tygodnie będą zwiedzały Białystok i okolice, wyjadą do Augustowa i będą miały rejs Statkiem.  W programie również, mają zwiedzanie muzeum Powstania Warszawskiego i zwiedzanie Warszawy. Wszystko po to aby dzieci mogły poznać bliżej kulturę i historię Polski. Na zakończenie tygodniowego pobytu w dniu 10.07.2018 roku w SP NR 34  Białymstoku odbyło się uroczyste zakończenie kolonii. Dzieci przygotowały program artystyczny, a członkowie Stowarzyszenia Rubież wszystkim uczestnikom pobytu przekazali upominki takie jak: plecaki, koszulki, piórniki, portmonetki, książki i inne pamiątki z naszego województwa.Poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko podziękował dyrektorowi Szkoły Panu Jerzemu Bołtuciowi za wspaniały pomysł przyjęcia dzieci i pokazania im naszego pięknego kraju.Prezesowi Stowarzyszenia Józefowi Kulikowskiemu,  również pogratulował, że od wielu lat organizuje kolonie kolejnym grupom dzieci z Białorusi, Ukrainy, Litwy. Jestem przekonany, że kolejne wakacje dzieci z naszej wschodniej strony będą mogły przyjechać tu za rok i poznawać kolejne regiony naszego województwa i kraju. Wszystko to będzie zależało od hojności i pomocy ludzi dobrej woli, którzy takie wakacje pomogą sfinansować. Poseł przede wszystkim podziękował nauczycielom z Białorusi za przygotowanie części artystycznej, na której to można było posłuchać jak dzieci recytują m.in. naszego wieszcza Adama Mickiewicza i śpiewają naszych polskich wykonawców. Słowa uznania i podziwu, za podtrzymywanie polskości. Na zakończenie spotkanie zostało zrobione zdjęcie, które  w tle przypomina nam o obchodach 100 lecia Niepodległości Polski.

Słowa podziękowania należą się również nauczycielom z Białorusi – Halinie Żydkiewicz, dyrektor Szkoły Społecznej w Lidzie oraz Swietłanie Siagło, nauczycielce j. polskiego ze Szkoły Średniej w Lidzie.

Uroczyste otwarcie posterunku policji.

W Suchowoli odbyło się uroczyste otwarcie posterunku policji. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu dla lokalnej społeczności wraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem Zielińskim, burmistrzem Suchowoli Michałem Matyskielem oraz komendantem policji, przedstawicielami służb mundurowych, samorządowcami i duchownymi.
Koszt remontu to około 800 tysięcy złotych. Kwota ta pochodzi z programu modernizacji służb mundurowych i funduszu ochrony środowiska. Serdecznie gratuluje!

Materiały z tego wydarzenia dostępne są pod adresem:

https://isokolka.eu/suchowola/25296-posterunek-policji-jak-nowy-wielka-uroczystosc-w-suchowoli-foto

Konstytucja dla Nauki

Konstytucja dla Nauki, to przemyślana i bardzo dobra ustawa.

Nowa ustawa, zwana potocznie Konstytucją dla nauki 2.0, to największa od ponad dekady rewolucja na Uniwersytetach. Wierzę, że zyska na tym gospodarka oraz uczelnie wyższe. Na dzień dzisiejszy nie mamy powodów do zadowolenia. Polskie uczelnie najwyżej znalazły się w 2017 r. dopiero w czwartej setce. Były to Uniwersytety Warszawski i Jagielloński – na tzw. liście szanghajskiej, czyli zestawieniu najlepszych szkół wyższych na świecie. Reforma nauki i szkolnictwa wyższego jest odpowiedzią na potrzebę poprawienia jakości kształcenia oraz badań naukowych w Polsce, wypracowaną przy udziale środowiska akademickiego. Wyższy poziom prac badawczych to dynamiczny rozwój nauki i innowacyjność gospodarki. Wartość dyplomów po ukończeniu polskich uczelni będzie bardziej się liczyła, gdyż większy nacisk będzie położony na kształcenie i jakość badań naukowych a nie tylko nastawienie na ilość. Jest to reforma przemyślana, która ma zmobilizować wykładowców do prowadzenia badań naukowych. Konstytucja dla Nauki wprowadza system szerokiego wsparcia uczelni regionalnych. Jestem po wielu rozmowach z profesorami, wykładowcami podlaskich uczelni i wiem, że oni wspierają tą reformę. Należy zwrócić uwagę, że wykładowcy nie angażują się w protesty.

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego wprowadzi szkoły doktorskie w trybie stacjonarnym i każdy doktorant będzie miał zapewnione stypendium doktoranckie oraz urlop rodzicielski. Chodzi o lepsze warunki pracy naukowej dla młodych zdolnych badaczy. Często młodzi ludzie, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje zainteresowania naukowe stoją przed dylematem. Z jednej strony rozwój osobisty, naukowy a z drugiej strony rodzina. Dziś Konstytucja dla Nauki wychodzi naprzeciw młodym badaczom, naukowcom, którzy będą mogli brać urlopy macierzyńskie i urlopy rodzicielskie dla doktorantów i w ten sposób będą mogli pogodzić rozwój naukowy z życiem rodzinnym.

Nowa ustawa będzie też wsparciem finansowym dla najbardziej liczących się polskich czasopism naukowych. Aby zwiększyć zakres obecności czasopism humanistycznych i społecznych w międzynarodowym obiegu naukowym, uruchomiony zostanie specjalny konkurs grantowy dla 250 najlepszych czasopism. Te czasopisma otrzymają znaczące wsparcie finansowe ze strony ministerstwa oraz będą punktowane tak, jak gdyby już znalazły się w bazach międzynarodowych.

Nowelizacja ustawy zmienia również dotychczasowy model finansowania uczelni. Środki na utrzymanie tzw. potencjału dydaktycznego, czyli szeroko pojęte kształcenie studentów i rozwój kadry poniżej 500 tys. zł, przyznawane będą w postaci subwencji. Daje to możliwość większej elastyczności w ich wydawaniu. Środki będą kierowane bezpośrednio do uczelni, a nie do osobnych wydziałów, jak jest obecnie.

Pracownicy uczelni mogą liczyć na stabilność zatrudnienia. Zniesienie obowiązku habilitacji blokującego w wielu przypadkach karierę najzdolniejszym badaczom a zarazem ułatwiony proces uzyskiwania habilitacji dla wybitnych uczonych.

Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dodatkowej ochrony praw studenta m.in. umożliwienie rekrutacji na studia w ramach obszarów i wybór docelowego kierunku studiów po I roku studiów, stabilny system stypendialny pozwalający na studiowanie osobom uboższym lub z mniejszych ośrodków, rozwój studiów dualnych i kształcenia praktycznego, dzięki któremu młodzi ludzie szybciej odnajdą się na rynku pracy. Ważnym punktem jest również wspólnota uczelni, która wybierać będzie władze szkoły wyższej.

Konstytucja dla Nauki, to przemyślana i bardzo dobra ustawa, ale do tego jeszcze się przekonają środowiska szeroko rozumiane i związane z uczelniami wyższymi.

Konkurs „Ekologiczny Zawrót Głowy”

Mieczysław Kazimierz Baszko Poseł na Sejm RP objął patronatem konkurs „Ekologiczny Zawrót Głowy”. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół województwa podlaskiego. Można było zdobyć nagrody w 4 konkursach:

  1. Zaprojektuj plakat o tematyce poświęconej ekologii
  2. Stwórz Eko Torbę na codzienne zakupy
  3. Wykonaj album ze zdjęciami pt: „ Szlaki Eko w mojej okolicy”!
  4. Nagraj film, którego tematem będą „Szlaki Eko w mojej okolicy!

Organizatorem konkursu jest Fundacja Choroszcz w Działaniu wraz z WFOSiGW w Białymstoku, która podała zwycięzców konkursu, a wręczenie nagród odbędzie się podczas Festynu Ekologicznego z okazji przywitania lata w Starej Kamionce 30 czerwca 2018 r.

A zwycięzcy to:

I   KATEGORIA EKOLOGICZNA

1 MIEJSCE EKOLOGICZNA TORBA  MAGDALENA ANDRUKIEWICZ

2 MIEJSCE WIKTOR SOBOLEWSKI

3 MIEJSCE KORNELIA SOBOLEWSKA

II  KATEGORIA EKOLOGICZNY PLAKAT

1 MIEJSCE GUDALEWSKI PATRYK

2 MIEJSCE ZUZANNA BARANOWSKA

3 MIEJSCE JOANNA REĆKO

WYRÓŻNIENIE – WERONIKA LISOWSKA

Od połowy lipca 2018 roku rusza znowu konkurs ekologiczny tym razem dla grup przedszkolnych i szkół podstawowych. Patronat objął poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko, a organizatorem konkursu jest Fundacja Choroszcz w Działaniu wraz z WFOSiGW w Białymstoku.