Miesiąc: Styczeń 2018

2018.01.22 Mieczysław Baszko dołączył do Porozumienia – informacja prasowa

Kolejny poseł dołącza do Zjednoczonej Prawicy. Mieczysław Baszko – wybrany w 2015 r. z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego – w sobotę na konferencji w Białymstoku ogłosił wstąpienie do Porozumienia. To dwunasty poseł Porozumienia w Sejmie VIII kadencji. Na konferencji Jarosław Gowin zaznaczył, że to duże wzmocnienie dla ugrupowania i Zjednoczonej Prawicy – „Przystąpienie posła Baszki to Porozumienia jest kolejnym etapem wzmacniania obozu Zjednoczonej Prawicy, nie tylko tutaj na Podlasiu, ale w skali całej Polski” W poniedziałek poseł opuścił Klub Parlamentarny PSL i jednocześnie wstąpił do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W oświadczeniu Mieczysław Baszko stwierdził, że powodem jego decyzji jest prowadzenie dalszej pracy na rzecz rozwoju Podlasia, „w szczególności na rzecz samorządu i jego mieszkańców”. Po wstąpieniu Mieczysława Baszko Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie liczył 238 posłów.

Mieczysław Baszko jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, nauczycielem specjalizującym się w organizacji i zarządzaniem sportem. Na Podlasiu jest szczególnie znany z pracy w samorządzie wojewódzkim, w którym zasiadał nieprzerwanie od 2007 r. – najpierw jako Radny Sejmiku Województwa, następnie jako Członek Zarządu, Wicemarszałek i Marszałek Województwa Podlaskiego. Do Sejmu został wybrany w 2015 r. z listy PSL w okręgu wyborczym nr 24 (Białystok). Jest członkiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą, w tym zastępcą przewodniczącego Podkomisji stałej ds. mniejszości polskiej na Litwie. Porozumienie jest partią polityczną, która powstała w wyniku połączenia dotychczasowej Polski Razem Zjednoczonej Prawicy z Republikanami, środowiska wolnościowymi i samorządowymi. Założycielem i Prezesem Porozumienia jest Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Poseł Baszko głosuje za woj.podlaskim

Podczas 56. Posiedzenia Sejmu Mieczysław Kazimierz Baszko Poseł na Sejm RP zgłosił poprawki, na które będzie głosował i o które zabiega już nie poraz pierwszy. Chodzi m.in. o zmniejszenie wydatków na wojska lądowe z obrony narodowej o kwotę 2mln zł i przeznaczenie ich na rezerwy celowe, które będą przeznaczone na remont kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, w którym dokonał się Cud Eucharystyczny (wydatki majątkowe).

Mając na uwadze potrzeby rozwoju gospodarczego woj. podlaskiego, konieczne jest dokonanie modernizacji Cukrowni w Łapach (woj. podlaskim). W tym celu należy również zmniejszyć wydatki Obrony Narodowej na Wojska Lądowe o kwotę 100 mln zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji z rezerwy celowej na wspomniany cel.

Kolejnym Krokiem Posła jest zmniejszenie wydatków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o kwotę 10 mln zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz przeznaczenie ich na utworzenie nowej rezerwy celowej na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Łapach w woj. podlaskim.

Ponadto, należy dodatkowo zmniejszyć wydatki o kwotę 15 mln zł Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Sokółce w woj. Podlaskim na blok operacyjny.